ดูรายงานย้อนหลัง ปีงบ 60

ข้อมูลจะปรากฎเมื่อท่านใช้รหัส Login เข้าระบบเดียวกันกับที่เข้าทำรายงาน