ระบบรับเรื่องร้องเรียน

ฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
ติดตามผลการร้องเรียน

  

นอกจากนี้ท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่าน Line Official ของ สสอ.นายูงได้ที่ Line ID : @nayoongdho

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

1. ให้คลิกที่ปุ่ม "ร้องเรียน/แนะนำติชม" 

2. อ่านรายละเอียดข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม หากท่านยอมรับเงื่อนไขให้ คลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง" 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน/แนะนำติชม โดยเครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล หากไม่กรอกจะไม่สามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้ 

4. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม เช่น ประเภทเรื่อง ระบุหน่วยงาน (ที่ท่านต้องการร้องเรียน/แนะนำติชม) หัวข้อเรื่อง รายละเอียด สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข และแนบไฟล์ประกอบ เป็นต้น 

5. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อมูล" เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน/แนะนำติชม โดยระบบจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

6. เมื่อเราได้รับทราบเรื่องแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมล์แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วไปยังอีเมล์ของท่าน

7. หากท่านต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ตอบกลับอีเมล์ฉบับเดิมโดยระบุว่า "ติดตามเรื่องร้องเรียน"