เผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

Post date: Dec 25, 2017 12:20:06 PM

สสอ.นายูงขอประกาศเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามไฟล์แนบนี้