ทำเนียบผู้บริหาร

นายปัญญวัฒน์ อุดชาชน

สาธารณสุขอำเภอนายูง

โทร 0956565596