อุบัติเหตุทางถนน

รายงานจะอัพเดตอัตโนมัติเมื่อ รพ.สต.ส่งข้อมูลเข้าระบบ

ดูจำนวน "ผู้บาดเจ็บ" รายวัน แยกรายหมู่บ้าน ดูตามตารางข้างล่าง หรือคลิ๊กที่นี่

ดูจำนวน "ผู้เสียชีวิต" แยกรายหมู่บ้าน  คลิ๊กที่นี่