เดิน-วิ่ง-ชมภู อยู่นายูง Super Funrun 2020

<< หมดเขตรับสมัครแล้ว ขอบคุณสำหรับผู้สนใจ >>
นักวิ่งกลุ่มองค์กร รับเสื้อและBIBที่องค์กรตัวเอง ในวันที่ 23ม.ค.63

นักวิ่งที่สมัครออนไลน์รับเสื้อและBIB
วันที่ 24ม.ค.63 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง
วันที่ 25 ม.ค.63 เวลา 05.00 น.-06.00 น. ที่หน้างาน(สามแยกภูก้อน)
นักวิ่งที่ให้จัดส่ง จะจัดส่งให้ในวันที่ 15ม.ค.63