หน้าแรก

ระบบ COVID-19 สสอ.นายูง
COVID-19 อำเภอนายูง

ประกาศข่าว
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว(นักวิชาการสาธารณสุข) ตามที่ สสอ.นายูง ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายเดือน) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสัมภาษณ ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2564 01:00 โดย เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา และ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 ...
  ส่ง 22 ม.ค. 2564 03:41 โดย เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร
 • ประกาศรับสมัคร 1.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุขประกาศรับสมัครลูกจ้างนวก(รายวัน) โนนทอง.pdf2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำหน่งน ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2564 22:04 โดย เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร
 • ประกาศเปิดช่องทางการร้องเรียน
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 19:35 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 07:26 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารกิจกรรม
 • นิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก 2562
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 22:34 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อ.นายูง
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 22:32 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • ประชุมราชการประจำเดือน มิถุนายน 2562 5 มิ.ย.62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง จัดประชุมราชการประจำเดือน โดยมี ผอ.รพ.สต.ในอำเภอนายูง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานต่างๆ และประธาน อสม.อำเภอนาย ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 21:33 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • เสนอความก้าวหน้าการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย     30 พฤษภาคม 2562 น.ส.ณัฐฐาณิตา วิเศษดี และ น.ส.ชนัญชิดา พรมกุลัง นำเสนอความก้าวหน้าโครงการการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพช ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 20:38 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • ติวเข้มครูพี่เลี้ยงงานสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     31 พ.ค.62 ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลนายูง จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 08:57 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »