บริการนักวิ่ง

1. หลังการแข่งขัน บริการอาหารเช้า และน้ำดื่ม ฟรี
2. มีจุดบริการน้ำดื่มทุกระยะทาง 2.5 กิโลเมตรและบริเวณเส้นชัย
3. มีบริการรับฝากขอและรับคืนภายในเวลา 10.00 น.
4. มีบริการหน่วยปฐมพยาบาล
5. ที่พักฟรี ภายในบริเวณจัดงาน(มีที่พักและที่ลานกางเต้น)