กฎและกติกา

กฎและกติกาการแข่งขัน RUN FOR HEALTH KHIRIWONGKOT 2018 
1. กรอกข้อมูลการสมัครลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันข้อตกลงของผู้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ IAAF และ ผู้จัดงาน Khiriwongkot Run for Health 2018

2. ผู้จัดจะดำเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือในระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใด ๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การแข่งขันวันที่เกิดขึ้นจริง

3. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหาก ได้รับการแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4. จักรยาน รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่น ๆ วัตถุอื่นที่ ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง

5. เมื่อการลงทะเบียนได้รับการตอบรับในระบบแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

6. การคืนเงินค่าสมัครจะเกิดขึ้นเพียง หากการแข่งขันถูกยกเลิก ทางผู้จัดจะทำการคืนเงินค่าสมัครให้กับนักวิ่ง

7. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่น ๆ ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการโฆษณาเชิงพาณิชย์

8. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือปฏิเสธการสมัครจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

9. คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่สมบูรณ์

10. ใบสมัครไม่สามารถโอนสิทธิได้

11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เริ่มก่อนเวลาเริ่มต้นที่แท้จริงของการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ (โปรดดูเวลาเริ่มต้นของการแข่งขันแต่ละ)

12. ในการเข้าร่วมมินิมาราธอน (12 กม.) ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุจริงตามกรอกในใบสมัคร

13. มีการแข่งขัน 1 ประเภทดังนี้:
(I) มินิมาราธอน (12 กม.)

14. เวลา “สุทธิ” (เวลาที่เกิดขึ้นจริงจากการส่งผ่านเส้นเริ่มต้นที่จะจบ) จะถูกใช้ในการกำหนดผู้ชนะในประเภทกลุ่มอายุ

15. ผู้ชนะการแข่งขันสามารถเลือกที่จะได้รับรางวัลในประเภทอื่นที่เงินรางวัลที่สูงกว่า

16. คณะผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้นักแข่งในการวิ่งมินิมาราธอน ดื่มน้ำ น้ำแร่ หรือใช้อาหารอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรองรับจาก ผู้จัดงาน

17. หากเกิดข้อพิพาทและการอุทธรณ์ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ยื่นคำร้องภายใน 30 นาทีหลังจากการแจ้งผลการแข่งขัน ได้ถูกตีพิมพ์บนกระดานแจ้งให้ทราบ ในเว็บไซต์ หรือ ในทันทีหลังจากที่นำเสนอรางวัลแล้วแต่จำนวนใดจะถึงก่อน ข้อพิพาทใด ๆ ที่ต้องมาพร้อมกับการวางเงิน 300 บาทไทยซึ่งเมื่อผลตัดสินถูกตัดสิน จะถูกส่งกลับไปยังผู้ยื่นอุทธรณ์

18. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด สามารถรับ เสื้อที่ระลึกและ เบอร์วิ่ง ที่ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันในวันที่ ศุกร์ที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 10.00 – 19.00 น. และ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 03.00-05.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับจะถือว่าสละสิทธิ

19. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับเหรียญที่ระลึกในพื้นที่ที่กำหนดได้ทันทีหลังจากจบการแข่งขัน และสามารถทำเวลาได้ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท

20. เหรียญที่ระลึกสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบการแข่งขัน