วันแข่ง และประเภทการแข่งขัน

นับถอยหลังสู่วันแข่งขัน
เดิน-วิ่ง-ชมภู อยู่นายูง Super Fun Run 2022

วันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
จุดปล่อยตัว    :  บริเวณสามแยกทางเข้าวัดป่าภูก้อน
เส้นชัย        :    เดินผ่านจุดกลับตัวแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยจุดเดิม

เวลาปล่อยตัว / เวลาที่กำหนด เพื่อมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

 ประเภทแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
 Fun Run 6 กม. 06.00 น. 07.30 น.1 ชั่วโมง 30 นาที


Fun Run 6 กม.
ประชาชนทั่วไปกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
ประชาชนกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี
กลุ่มนักวิ่งมืออาชีพ

แยกชาย-หญิง ทุกรุ่น