ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว(นักวิชาการสาธารณสุข)

โพสต์26 ม.ค. 2564 00:50โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 01:00 ]
ตามที่ สสอ.นายูง ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายเดือน) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 26 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งประกาศนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 แต่ละตำแหน่ง
มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 มกราคม 2527 เวลา 08.30-12.00 น. 
หากไม่มา จะเรียกลำดับถัดไปมาปฏิบัติงานแทน และจะขึ้นทะเบียนไว้เป็นเวลา 1 ปี หากผู้ได้รับการคัดเลือกลาออก
หรือไม่ผ่านการทดลองงาน จะเรียกอันดับสำรองมาปฏิบัติงานต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
Comments