ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ ให้เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ สสอ.นายูง

โพสต์26 ส.ค. 2564 19:46โดยSatit Kongha