ประกาศรับสมัคร

โพสต์19 ม.ค. 2564 22:04โดยSatit Kongha
1.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุขประกาศรับสมัครลูกจ้างนวก(รายวัน) โนนทอง.pdf
2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานทันตสาธารรสุขประกาศรับสมัครลูกจ้าง นวก สสอ_จพ.ทันตะบ้านก้อง(รายเดือน).pdf