ประกาศทั่วไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ ให้เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ สสอ.นายูง

โพสต์26 ส.ค. 2564 19:46โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร

สสอ.นายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข

โพสต์24 ส.ค. 2564 01:32โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านก้อง เงินเดือน 15,000 บาท โดยเริ่มรับสมัคร 16-26 ส.ค.64 สอบคัดเลือกวันที่ 30 ส.ค.64 นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือผู้สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สสอ.นายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โพสต์24 ส.ค. 2564 01:23โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)  เงินเดือน 11,500 บาท โดยเริ่มรับสมัคร 16-26 ส.ค.64 สอบคัดเลือกวันที่ 30 ส.ค.64 นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือผู้สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว(นักวิชาการสาธารณสุข)

โพสต์26 ม.ค. 2564 00:50โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 01:00 ]

ตามที่ สสอ.นายูง ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายเดือน) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 26 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งประกาศนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 แต่ละตำแหน่ง
มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 มกราคม 2527 เวลา 08.30-12.00 น. 
หากไม่มา จะเรียกลำดับถัดไปมาปฏิบัติงานแทน และจะขึ้นทะเบียนไว้เป็นเวลา 1 ปี หากผู้ได้รับการคัดเลือกลาออก
หรือไม่ผ่านการทดลองงาน จะเรียกอันดับสำรองมาปฏิบัติงานต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

โพสต์22 ม.ค. 2564 03:41โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา และ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 15-22 มกราคม 2564 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นวก.pdf

ประกาศรับสมัคร

โพสต์19 ม.ค. 2564 22:04โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร

1.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุขประกาศรับสมัครลูกจ้างนวก(รายวัน) โนนทอง.pdf
2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานทันตสาธารรสุขประกาศรับสมัครลูกจ้าง นวก สสอ_จพ.ทันตะบ้านก้อง(รายเดือน).pdf

ประกาศเปิดช่องทางการร้องเรียน

โพสต์19 มี.ค. 2562 19:30โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 19:35 ]


สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง

โพสต์25 มิ.ย. 2561 07:25โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2561 07:26 ]


ส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง

โพสต์25 มิ.ย. 2561 07:23โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

    ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง เพื่อให้ รพ.สต.ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

1-10 of 14