ประกาศทั่วไป


ประกาศเปิดช่องทางการร้องเรียน

โพสต์19 มี.ค. 2562 19:30โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 19:35 ]


สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง

โพสต์25 มิ.ย. 2561 07:25โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2561 07:26 ]


ส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง

โพสต์25 มิ.ย. 2561 07:23โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

    ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.นายูง เพื่อให้ รพ.สต.ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 04:22โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูงขอเผยแพร่เอกสารการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 ตามไฟล์แนบนี้

เผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์25 ธ.ค. 2560 04:20โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

สสอ.นายูงขอประกาศเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามไฟล์แนบนี้

ประกาศงบ Fixcost ปี 2561

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:09โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 23:15 ]1-8 of 8