จัดการภาพบุคลากร

วิธีการจัดการภาพคือ ให้อัฟไฟล์ไปไว้ไดว์ ในโฟลเดอร์ ภาพบุคลากร ถ้าย้ายหน่วยงานให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ค. 2562 09:27 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2561 10:33 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 20:38 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2562 23:58 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2562 21:57 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:20 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 22 พ.ค. 2561 21:26 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2561 20:11 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 20:37 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 20:37 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 มิ.ย. 2562 02:46 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 17 พ.ค. 2561 02:48 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 20:38 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 20:39 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 20:39 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 17 พ.ค. 2561 03:21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ą

ดู ดาวน์โหลด
  69 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2561 03:22 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง