ข่าวสารกิจกรรม


นิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก 2562

โพสต์27 มิ.ย. 2562 22:34โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง


จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อ.นายูง

โพสต์27 มิ.ย. 2562 22:31โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 22:32 ]


ประชุมราชการประจำเดือน มิถุนายน 2562

โพสต์5 มิ.ย. 2562 21:07โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 21:33 ]

เสนอความก้าวหน้าการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

โพสต์31 พ.ค. 2562 20:38โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
ติวเข้มครูพี่เลี้ยงงานสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสต์31 พ.ค. 2562 08:57โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

ตรวจประเมินรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ต.บ้านก้อง

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:12โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 00:14 ]อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเบาหวานความดัน

โพสต์24 พ.ค. 2562 03:03โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง


รับประเมินตำบลปลอดลูกน้ำจากจังหวัด

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:55โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง


กิจกรรมวัน อสม.ปี 2562

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:51โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง1-9 of 9