รางวัลและของที่ระรึก

ประเภท มินิมาราธอน 12 กิโลเมตร
รางวัลประเภท Over All แยกชาย - หญิง รวม 2 รางวัล
กลุ่มOverAll ชาย  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
กลุ่มOverAll หญิง เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
รางวัลกลุ่มอายุชาย 8 กลุ่มรวม 24 รางวัล โดยแต่ละกลุ่มอายุมีรางวัลดังนี้
กลุ่มอายุไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี /  40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
ลำดับที่ 3 เงินรางวัล 400 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
รางวัลกลุ่มอายุหญิง 8 กลุ่มรวม 24 รางวัล โดยแต่ละกลุ่มอายุมีรางวัลดังนี้
กลุ่มอายุไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี /  40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
ลำดับที่ 3 เงินรางวัล 400 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล
300 คนแรกที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดรับเหรียญรางวัล


ของที่ระรึก
ผู้สมัครประเภท มินิมาราธอน ทุกคนจะได้รับเสื้อเป็นที่ระรึก

การรับของที่ระรึก
    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด สามารถรับ เสื้อที่ระลึกและ เบอร์วิ่ง ที่ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 เวลา 10.00 – 19.00 น. และ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 03.00-05.00 น. เท่านั้น หรือหากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนให้เราจัดส่งให้ได้
    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับเหรียญที่ระลึกในพื้นที่ที่กำหนดได้ทันทีหลังจากจบการแข่งขัน และสามารถทำเวลาได้ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท สามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบการแข่งขัน