วันแข่ง และประเภทการแข่งขัน

นับถอยหลังสู่วันแข่งขัน
Khiriwongkot Run For Health 2018 ครั้งที่ 1

Countdown to


วันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
จุดปล่อยตัว    :  โรงเรียนบ้านเพิ่มอรุโณอุปถัมป์
เส้นชัย        :    หมู่บ้านคีรีวงกต

เวลาปล่อยตัว / เวลาที่กำหนด เพื่อมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

 ประเภทแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
 มินิมาราธอน 12 กม. 06.00 น. 08.15 น.2 ชั่วโมง 15 นาที


มินิมาราธอน 12 กม. (Mini Marathon)  
กลุ่มอายุ (ชาย) 
ไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี /  40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
กลุ่มอายุ (หญิง) 
ไม่เกิน 12 ปี / 13-15 ปี / 16-19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี /  40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป