ติดตามผลการร้องเรียน

แสดง 1 รายการ
เลขที่วันที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการแก้ไขสถานะ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เลขที่วันที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการแก้ไขสถานะ
001 8 มีนาคม 2561 อากาศร้อนเวลามารับบริการวัคซีน แจ้ง ผอ.รพ.สต.บ้านก้องจัดหาพัดลม ดำเนินการเรียบร้อย 
แสดง 1 รายการ