ระบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน  
ติดตามผลการร้องเรียน
นอกจากนี้ท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่าน Line Official ของ สสอ.นายูงได้ที่ Line ID : @nayoongdho
ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
1. ให้คลิกที่ปุ่ม "ร้องเรียน/แนะนำติชม" 
2. อ่านรายละเอียดข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม หากท่านยอมรับเงื่อนไขให้ คลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง" 
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน/แนะนำติชม โดยเครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล หากไม่กรอกจะไม่สามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้ 
4. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม เช่น ประเภทเรื่อง ระบุหน่วยงาน (ที่ท่านต้องการร้องเรียน/แนะนำติชม) หัวข้อเรื่อง รายละเอียด สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข และแนบไฟล์ประกอบ เป็นต้น 
5. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อมูล" เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน/แนะนำติชม โดยระบบจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 
6. เมื่อเราได้รับทราบเรื่องแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมล์แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วไปยังอีเมล์ของท่าน
7. หากท่านต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ตอบกลับอีเมล์ฉบับเดิมโดยระบุว่า "ติดตามเรื่องร้องเรียน"


Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
8 มี.ค. 2563 04:41
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
8 มี.ค. 2563 04:41
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
8 มี.ค. 2563 04:41