ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย. 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:07โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:07 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]
สสอ.นายูง ได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. - พ.ย. 2561 จึงขอเผยแพร่ ตามไฟล์ที่แนบ
                   เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
21 ธ.ค. 2561 01:07
Comments