แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:00โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:00 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 และได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่แผนฯ ดังกล่าว ตามไฟล์ที่แนบ
                                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
                          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
21 ธ.ค. 2561 01:00
Comments