กรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 00:56โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 00:56 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]
              สสอ.นายูง ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติ ตามไฟล์ที่แนบ
                                           เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
                                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Comments