แผนปฏิบัติราชการ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  457 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2562 02:09 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 มิ.ย. 2562 05:45 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 มิ.ย. 2562 05:45 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1772 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2562 22:49 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  32775 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มี.ค. 2562 22:39 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2562  88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2562 06:31 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ปีงบประมาณ 2562  5835 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2562 03:04 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง