แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปี 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 22:10โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 22:14 ]
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
18 มี.ค. 2562 22:10
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
18 มี.ค. 2562 22:10
ĉ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
18 มี.ค. 2562 22:10
Comments