การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รอบที่ 1 ปี 2563

โพสต์20 ส.ค. 2563 05:36โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 05:36 ]

Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
20 ส.ค. 2563 05:36
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
20 ส.ค. 2563 05:36
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
20 ส.ค. 2563 05:36