การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2563

โพสต์5 มี.ค. 2563 01:50โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 01:50 ]

Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50