การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รอบที่ 2 ปี 2562

โพสต์5 มี.ค. 2563 01:50โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 05:34 ]

Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50
Ċ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง,
5 มี.ค. 2563 01:50