ระบบประเมินผลงานบุคลากร


ผลการปฏิบัติราชการรอบ 1 ประจำปี 2563 ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โพสต์20 ส.ค. 2563 05:41โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง


การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รอบที่ 2 ปี 2562

โพสต์5 มี.ค. 2563 01:50โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 05:34 ]


ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ปีงบ 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 23:24โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

สสอ.นายูง ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ตามไฟแนบข้างล่างนี้

นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอนายูง

1-6 of 6