ระบบประเมินผลงานบุคลากร


ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ปีงบ 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 23:24โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง

สสอ.นายูง ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ตามไฟแนบข้างล่างนี้

นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอนายูง

1-2 of 2