EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:21โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2564 02:33 ]