EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:08โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2564 22:32 ]
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 22:17
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 22:17
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 22:18
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
22 ส.ค. 2564 09:47
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 22:18
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
22 ส.ค. 2564 09:47
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 22:18
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 22:18
Comments