EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โพสต์8 ธ.ค. 2563 06:24โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 09:56 ]
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 20:16
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 20:16
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 20:16
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 20:16
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
22 ส.ค. 2564 09:56
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 20:16
Comments