EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โพสต์8 ธ.ค. 2563 06:24โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 09:56 ]