EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 มี.ค. 2563 21:51 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  886 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 มี.ค. 2563 21:51 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  539 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 มี.ค. 2563 21:51 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง