EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  595 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 มี.ค. 2563 21:34 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  304 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 มี.ค. 2563 21:35 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง