EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 มี.ค. 2563 06:18 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  147 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 มี.ค. 2563 06:18 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 มี.ค. 2563 06:19 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1375 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 มี.ค. 2563 06:19 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง