การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตในหน่วยงาน

แผนปราบปรามทุจริต คปสอ.นายูงปี 61-62
เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ดังภาพข้างล่าง คลิ๊กเพื่อขยาย