รายงานออนไลน์

รายงานออนไลน์กรุณา Login ด้วยบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
เพื่อใช้งานระบบงานสารสนเทศ
หรือตรวจสอบสถานะรายงาน กรุณาเลื่อนลงด้านล่าง
การเลื่อนดูเดือนอื่นๆ คลิกที่สถานะรายงานด้านขวา และกดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา ที่คีย์บอร์ด
รายงาน "ความทันเวลา" การส่งรายงานจะประมวลผลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
รายงาน "ความครอบคลุม" การส่งรายงานจะประมวลผลทันทีหลังคีย์เสร็จ 
ข้อมูลจะปรับปรุงทุกๆ 5 นาทีโดยอัตโนมัติหลังจากท่านคีย์ข้อมูล หากไม่ปรับปรุงโปรดแจ้งได้ที่ Line กลุ่ม IT
รายงานออนไลน์